Šta je psihologija? Psiholog.

Psihologija je proučava ljude: način na koji razmišljaju, kako se ponašaju, reaguju i komuniciraju. Psihologija proučava sve aspekte ponašanja i misli, osjećanja i motivaciju koji leže u osnovi takvog ponašanja.

Psihologija je disciplina koja se prvenstveno bavi normalnim funkcionisanjem uma i proučava oblasti kao što su učenje, pamćenje i normalan psihološki razvoj djece i odraslih.

Psiholozi obično nisu medicinski kvalifikovani i samo mali dio ljudi koji studiraju psihologiju će nastaviti da radi sa pacijentima.

Psiholozi se mogu specijalizovati u brojnim oblastima, kao što su mentalno zdravlje, obrazovna i psihologija rada. U zdravstvenoj zaštiti, psiholozi su specijalizovani za kliničku, savjetodavnu, forenzičku ili zdravstvenu psihologiju.

Šta rade psiholozi?

Za razliku od psihijatara, psiholozi nisu ljekari, njihov pristup tretmanu ljudi sa psihičkim tegobama nije medicinski. Mnogi psiholozi zaposleni su i rade u medicinskim ustanovama u okviru stručnih timova (zajedno sa psihijatrima, pedijatrima, ljekarima opšte prakse, socijalnim radnicima itd) ali i drugim nemedicinskim ustanovama u kojima mogu pružati psihološku pomoć osobama koje imaju neke psihičke smetnje (kao što su škole, preduzeća, državna i privatna psihološka savjetovališta, obdaništa itd).

U svom radu psiholozi ne postavljaju medicinske dijagnoze i ne prepisuju ljekove već se isključivo bave sprovođenjem psiholoških tretmana što uključuje intervju sa klijentima, psihološko testiranje, psihološko savjetovanje i primjenu različitih psiholoških tehnika.