Psihijatrija

Psihijatrija proučava problem mentalnog zdravlja, postavlja dijagnoze, prepisuje terapiju i radi na prevenciji i liječenju posljedica mentalnih poremećaja. Psihijatri su ljekari koji su kvalifikovani za oblast psihijatrije kao nauke. Njihovo znanje podrazumijeva i poznavanje psihologije i brojnih medicinskih predmeta.

Budget uvijek zdravi i nasmijani

Šta rade psihijatri?

Psihijatri su ljekari koji rade u medicinskim ustanovama (ili privatnim specijalističkim ljekarskim ordinacijama), oni prepisuju ljekove, uspostavljaju medicinske dijagnoze, zaduženi su za liječenje duševnih bolesnika i pacijenata koji pate od različitih vrsta psihičkih tegoba.

Psihijatrijski pristup liječenju se bazira na medicinskom modelu, pacijent prvo dolazi sa odgovarajućim uputom u određenu ustanovu, psihijatar obavlja intervju sa pacijentom sa namjerom da prikupi osnovne medicinske i opšte podatke o pacijentu (anamneza) koji mu služe kao osnov za uspostavljanje dijagnoze (određivanje vrste poremećaja) na osnovu kojih dalje prepisuje određenu vrstu farmakoterapije (ljekove), donosi odluke o vrsti liječenja (kućno liječenje, liječenje u dnevnoj bolnici, zadržavanje na odjeljenju itd.).