Neurohirurgija

Neurohirurgija je grana hirurgije koja se bavi operativnim liječenjem bolesti lobanje, mozga, kičme i živaca. Sve veći broj bolesti se može uspešno liječiti uz minimalnu invazivnost (mali rez na koži, mali otvor na lobanji, a sve češće i bez reza). Ovo je omogućeno razvojem novih saznanja o uzroku bolesti, tehnike rada i razvojem pomoćnih uredjaja u liječenju. Zbog toga sve veći broj neurohirurga mora da ovlada minimalno invazivnim metodama da bi mogao savremeno da liječi pacijente bez upotrebe noža (liječenje većine diskus hernija i bola uopšte, liječenje aneurizmi, benignih tumora,…).

Bolest mozga, kičme ili živaca može početi naglo, ili se razvijati nedjeljama, mjesecima i godinama. Simptomi mogu u početku biti pojedinačni, a kasnije se različito kombinovati u zavisnosti od tipa, lokalizacije i intenziteta bolesti. Često različite bolesti imaju sličnu kliničku sliku i obrnuto ista bolest može pokazivati različite kliničke slike. Tako npr. tumor na kičmi i diskus hernija mogu imati sličnu kliničku sliku. Sa druge strane dva pacijenta sa diskus hernijom mogu imati veoma različite tegobe.

Neurohirurgija se uslovno može podijeliti na sledeće oblasti:

Najčešći simptomi oboljenja nervnog sistema su:

 • Glavobolja – cephalea
 • Zatezanje vrata- meningizam (meningismus)
 • Slabost polovine tIJela- hemipareza, hemiplegija (hemiparesis, hemiplegia)
 • Psihičko propadanje- psihoorganski sindrom
 • Poremećaji svijesti- somnolencija, sopor, koma (somnolentio, sopor, coma)
 • Epilepsija- epileptični napadi mučnina, povraćanje i druge vegetativne tegobe – nausea
 • Poremećaji govora- disfazija, afazija (aphasio)
 • Slabost ekstremiteta ili dijela ekstremiteta (najčešće šaka ili stopala) – pareza (paresis), plegija
 • Poremećaj sluha- slabost sluha, zujanje u uhu
 • Vrtoglavice- smetnje u ravnoteži – vertigo, ataksija
 • Duple slike- diplopia, diplopija
 • Slabiji vid- anopsije
 • Utrnulost lica uz različite moguće senzacije (mravinjanje, bolni dodir, žarenja,…)- hipestezija, anestezija, alodinija, …
 • Iskrivljenost lica- pareza facijalnog nerva
 • Poremećaj ili gubitak čula mirisa- anosmija (anosmio)
 • Poremećaj gutanja naročito tečnosti- disfagija (dysphagio)
 • Utrnulost delova tela najčešće u predelu šaka ili stopala uz različite moguće senzacije (mravinjanje, bolni dodir, žarenja,…)
 • Bol u vratu- cervikalni sindrom
 • Bol u ledjima i nozi- Lumbago, išijas, dorzalgija,…
 • Bol u ekstremitetima