Protetika

Protetika je grana stomatologije koja se bavi nadoknadom izgubljenih i rekonstukcijom postojećih zuba, u zdrav, funkcionalniji i ljepši zubni niz. Kako je na raspolaganju čitav spektar protetskih usluga, u zavisnosti od medicinskih indikacija, preporučenih tehnologija, ali i želja i mogućnosti pacijenta, sa posvećenošću i zadovoljstvom, analiziramo stanje pacijenta i dajemo mišljenje i preporuke za izbor protetskih nadoknada, kao i opsežan opis svega što protetici predstoji.

Bezmetalne krunice

Bezmetalne krunice su zamijenile nekadašnje metalne krunice i predstavljaju spoj kvaliteta i trajnosti.  Metalna košuljica koja je nekada postojala kao osnova za porcelan, zamijenjena je cirkonijom, aluminom i empresom, zahvaljujući kojima je povećana transmisija svjetlosti i prirodna refleksija, što zubima daje staklasti i prirodniji izgled. Osim kompatibilnosti sa prirodnim tkivima i estetskih prednosti, materijali od kojih se izrađuju bezmetalne krunice su otpornije na plak. Takođe, kod preosjetljivosti nekih pacijenata na neke metale, nema rizika, a nema rizika ni od korozivnih procesa.

Metal-keramičke krunice

Metal – keramičke krunice predstavljaju konvencionalni tip protetskih nadoknada koje sadrže metalni kor (kapicu) preko koje je napečena keramika odličnog kvaliteta. Ova vrsta nadoknada se preporučuje u bočnom sektoru više nego u prednjem, jer zbog metalne košuljice ispod keramičke krune, refleksija svjetlosti nije potpuna, pa u frontu ne daje zadovoljavajuće estetske rezulatate, ali zato posjeduje maksimalnu mehaničku potporu.

Skeletirane proteze sa atačmentima

Skeletirane proteze sa atačmentima  se preporučuju na mestima gde iz određenih tarapeutskih ili indikacijskih razloga, nije moguća ugradnja implanta i rekonstrukcija zuba fiksnim nadoknadama. Kao što samo ime kaže, zubi koji se nadoknađuju kod pacijenta, izrađuju se na finom metalnom skeletu, sa dodacima kojim se ”kopčaju” na postojeće zube. Materijali od kojih se rade ove proteze su kompatibilni sa tkivima i  pacijenti se lako navikavaju na njih, u smislu žvakanja i održavanja oralne higijene.

Parcijalne proteze

Parcijalne proteze se rade kod djelimično bezubih pacijenta, kod kojih takođe, ne postoji mogućnost izrade fiksnih protetskih nadoknada.

Totalne ili akrilatne proteze

Totalne ili akrilatne proteze se rade kod potpuno bezubih pacijenata. Nakon njihove izrade neophodan je proces adaptacije kako bi se pacijenti navikli na izgled, a prije svega na funkciju totalnih proteza. One se sistemom vakuuma uz pomoć pljuvačke drže na vilicama tako da imaju izvjesna ograničenja u odnosu na vizil proteze. Važno je redovno održavanje higijene totalnih proteza. Savjetuje se njihovo pranje posle svakog jela mekanim četkicama i neabrazivnim pastama. Na taj način se sprečava zadržavanje hrane ispod proteza, iritacija i upala desni. Noću se proteze skidaju da bi se meka tkiva odmorila. Zbog navedenih ograničenja važno je sačuvati svaki zub jer će poslužiti kao oslonac budućoj protezi, doprinoseći njenoj stabilnosti.