Onkologija

Onkologija je specijalizovana medicinska disciplina i interdisciplinarna nauka koja se bavi uzrocima, faktorima, prevencijom, dijagnostikom i opštom prirodom pojava, rasta i liječenja tumora. Ime potiče od grčke riječi „oncos“ – tumor.

Uloga onkologa uključuje sledeće aktivnosti:

U poliklinici Dr Fatić MEDICAL možete obaviti sledeće usluge iz oblasti onkologije:

Hematologija

Poremećaji broja i oblika krvnih ćelija, poremećaji zgrušavanja krvi, kao i bolesti limfnog tkiva(slezine i limfnih čvorova) u domenu su specijalista za bolesti krvi. Hematologija je grana interne medicine koja se bavi urođenim i stečenim poremećajima  krvi, poremećajem zgrušavanja krvi i malignim bolestima krvi.

Najčešći simptomi zbog kojih se pacijenti javljaju službi za hematologiju su slabost, malaksalost, zujanje u ušima, vrtoglavica, lupanje srca, noćni grčevi u mišićima ruku i nogu, gubitak apetita, muka, gadjenje, glavobolja, poremećaj vida, povišena temperatura, promjene na koži u vidu modrica, pad imuniteta i sklonost ka infekcijama, bolovi u kostima, tromboze dubokih vena i otoci ekstremiteta, produženo krvarenje nakon povrede.

Ljekar subspecijalista hematolog obavlja razgovor sa pacijentom i sprovodi detaljan klinički pregled, a zatim sprovodi dalja ispitivanja u prvom redu laboratorijska, a ako je potrebno i ispitivanje koštane srži, limfnih žlijezda, ispitivanje hemostaze i koagulacije.